דיבורית בציבור.

תראה, שאתה מדבר עם הדיבורית ב"ציבור", מהפה שלך נשמע דברך לחברך ומהרמקול של הטלפון שלך נשמע החבר שלך צועק. והגוף שלך נע בהתאם, אתה מניף את הידיים ועושה תנועות עם הידים לעיתים גם אתה עושה זאת בהליכה… וכולם שומעים וכולם רואים..

על אותו רעיון אני עושה זאת עם המוסיקה. מהרמקול נשמעת מוסיקה , מהפה שלי נשמעת שירתי ביחד עם השרים והנוגנים, ולעתים אני גם רוקדת ככה.. על הדרך.. עושה צעד יווני.. תימני.. וכולם רואים וכולם שומעים….

אני טוענת שאתה המשוגע.

ברור שהצי- בור, חושב שאני המשוגעת.

.