המושל המשל והנמשל.

  תראה, הבחור שנוסע באופנוע או ברכבו ומעמיד את האופנוע או הרכב אחרי הקו, חוצה גבולות.

  החברה קבעה שהנהג שמגיע לרמזור ומעמיד את אופנועו או רכבו אחרי הקו- חצה גבול. גם אם הוא עושה זאת במעבר להולכי רגל וגם אם הוא עושה זאת בכל צומת שיש בה רמזור או תמרור עצור ללא רמזור.

  מתוך המקום הזה תראה שוב את הסרט..

  ברור שאתה תעשה טעות אם תשתמש בחציית גבול כמשל להרשעת אדם והצדקתך כחוצה גבול אחר…

  בדיוק כמו שאתה עושה טעות שאתה ממשיל כל משכב למשכב שכבת זרע… והעובדה שאתה מושל לא מחייבת אותנו לקבל את משליך.. אני לא מוכנה לקבל ולאשר את מושליכם בכנסת. כשאני לא בוחרת למושב הכנסת נציג מטעמי אני לא מאשרת את מוסד הכנסת כמושל עלי ואין לו זכות לקיים עלי את משליו שלו עצמו ואת הבנתו, פרשנותו את משלי התורה.  דוד ויהונתן היו חברים בלב ובנפש ולא אישים השוכבים את זכר משכבי אשה. לא כל אהבה היא אהבה מינית, אם תמשיל כל אהבה וכל תשוקה ליחסי אישות אתה תאשים את עצמך באהבתך את בתך.

  .