רדיו זמן השלום מדברת מהשטח מהבית- השער למוסד המדינה- המוקד.

לכל מאן דבעי…

זמן חכיון לפקידת שרות…

גם פקיד שרות הוא שער, דרכו אתה מגיע לקבל או לדרוש את זכויותך ואתה עושה זאת דרך מוקד חיצוני שמחובר למחשבי משרדי מוסדות המדינה.

הקלטתי את הדבר.. לא העלתי את ההקלטה מלאה.. אם אדרש לעשות , אעשה זאת בדלתיים סגורות בנוכחות שוטר..

דיברתי מעט…

אגב,

תחשוב על כך ש- "המוקד" של קבלן כח האדם הוא ששולט על אישורי הכניסה לבתי החולים יש מצב שבית החולים אישר כניסה והמוקד לא אישר לאחר שבית החולים אישר. זה מאוד מסוכן שהשומר של בית החולים אינו עובד של בית החולים. מבחינת העובד הוא עושה מה שמשלם שכרו אומר לו לעשות כפי שקבלן כח האדם הגדיר את תפקידו. זה מסוכן שהשומר של מוסדות המדינה/העם אינו עובד שמקבל את שכרו מהעם.

.

אגב, גם עובדי מועדפת עובדים דרך קבלן כח אדם. זאת אומרת שבינו מבנק בינלאומי ומפז משלם לקבלן כח אדם יותר משכר מינימום וקבלן כח האדם משלם לו שכר מינימום. לאחר תום המועדפת, מקופת האוצר/מכספי הורי החיל, משלמים מענק לחייל. כך שמי שמקבל מענקים מהעם הם אנשים כמו ניר גלבוע/סוחר בבני אדם בן יורם גלבוע מפקד הנח"ל שפוטר מתפקידו לאחר שחיל בפיקודו נטש את עמדת השמירה.

מועדפת שנת שבעים ושתים. (2020 לפי הספורות הנוצריות).

אגב- מוקד זה כמו להעלות על מוקד.

אני אומרת שצריך להעלות על מוקד, את המוקד.