חברות במועדון הקאנטרי בחולון.

ברור לכל שה"קאנטרי" בחולון ששייך לחברי ההסתדרות, לא יכול להגביל את הההנאה מה"קאנטרי" ב"חברות מועדון" שמחירו לשנה הוא כ- 3660 ליחידה או יחידה. וזאת גם לנוכח הידיעה שאפשר להיות "חבר מועדון" גם אם אתה לא חבר הסתדרות.

ברור לכל שלא נכון הדבר להגביל כניסה חד פעמים רק דרך "חברי מועדון" ובמחיר של כ- 60-70  לכרטיס, משמע כ- 300  למשפחה לכניסה חד פעמית.

הגיוני לחשוב שאם ליחידה או יחיד המחיר 3660 לשנה אז למשפחה קטנה המחיר הוא כ- 7000 לשנה. משמע כמשכורת מינימום וחצי .

ההסתדרות שיושבת עם שרגא ברוש מהתאחדות התעשיינים (וכפי שידוע בעת הזאת עופר עייני שותף של ברוש במגרש שיווק הגז שהעניק להם שרון יצחק תשובה) לקבוע שכר מינימום לא יכולה לגבות מחיר שהוא יותר ממחצית משכר המינימום לשנה למשפחה לחברות במועדון "הקאנטרי" בחולון.

ומה אני אומרת,

צריך לבדוק "כמה שם" שרון יצחק תשובה בחתונה של עופר עייני אחרי שרותו בהסתדרות. אני טוענת שהחתונה היתה הסוואה למגבית של היום שאחרי…

.