מידע מודיעיני.

מידע מודיעיני…במשטרת איילון בחולון השוטרים בלובי לא שמים מסכה. כשנכנסתי לתחנה דרשתי מהשוטר לשים מסכה.

תחילה השוטר נענה לבקשתי ואז הגיעה שוטרת ללא מסכה, יצאתי בחזרה ודרשתי שתשים מסכה והיא סרבה לשים. כשרציתי לתעד את הדבר, השוטר השתגע וצעק תוך שהוא מזהיר אותי לא לנסות אותו כי הוא יעצור אותי, כי אסור לעשות PHOTO במקום.

הכי מצחיק שהיה רגע לאחר שהשוטרת לא נענתה לבקשתי נאלצתי לצאת מעט מהתחנה ולהוריד את המסכה מעט כדי שתשמע אותי ואז היא אמרה משהוא כמו- תראו היא בלי מסכה והיא דורשת שנשים מסכה.

מה אמרה למעשה השוטרת,

שגם היא לא יכולה לאכוף חוק.

ההבדל ביני לבינה שהיא שוטרת מקבלת שכר ממשלמי המסים, גם ממע”מ ואני לא.

ברור שהלכתי, זה מסוכן להכנס למקום שאינו שומר על טהרת המקום. 

מר הומו,

אני למדתי מהבלתי משוחדים מאמריקה בסרט של קוסטנר- אם לא נתפוס אותך ככה, נתפוס אותך ככה.

ותראה, נהניתי לגרום לפילים של מוריס לצאת מהחור להזהיר אותי מדבר שלא תכננתי לעשות מלחתחילה. לכן האצבע המשולשת.