מי יודע מדוע ולמה…

ובאותה נשימה, יוסי כהן בועדת הכלכלה לענייני אישור המתווה..

"מי יודע מדוע ולמה"משינה, העם היהודי והגר התושב עמנו צריכים לממן את אבטחת אסדות הגז בשליטת שרון יצחק תשובה…

.