נגן היום השבעה ועשרים לחודש בחודש האביב בשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו.

נגן העשרים ושבעה לחודש בחודש האביב בשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו:
בדרך חזרה מג'אז בים התיכון השני- עמוד התוכנית- שרים ונוגנים.

כתר מלכות.

OPENING MOOVE- עמוד התוכנית.

 

.

spacial:

.

PHDYCHADELIC- השירים:

 

.

"לא צריך שתדליקו לי נר"- הקליק.

.

OPENING MOOVE- PHSYCHADELIC- PT1.:

as tag mekhir is not YAHADUT, da'ash is not islam.

.

רדיו זמן השלום- ZIAD RAHBANI- שיר השבוע.

.

..