נגן העשרים ושישה לחודש בחודש האביב בשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו.

נגן העשרים ושישה לחודש בחודש האביב בשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו: