נגן חודש עשתי עשר.

נגן חודש עשתי עשר- בנגן תוכניות מחודש זה ועוד תוכניות שמצאתי לנכון לחבר לתוכניות חודש זה.

.