נגן חודש עשתי עשר.

    נגן חודש עשתי עשר- בנגן תוכניות מחודש זה ועוד תוכניות שמצאתי לנכון לחבר לתוכניות חודש זה.

    .