רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר- שנת שבעים ושתים לקוממיות.

    .

    SEVENTIEtwo12:

    .

    .