רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

.

.

נגן חודש תשיעי:

.