רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

    רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

    .

    .

    נגן חודש תשיעי:

    .