רדיו זמן השלום- כֶּתֶר מַלְכוּת- פרק ראשון.

רדיו זמן השלום- כתר מלכות.

.
שבח ורעיון...
כתר מלכות- אתה אחד.
כתר מלכות- אתה נמצא.
כתר מלכות- אתה חי.
כתר מלכות- לא יחסר כבודך בגלל עובדי מבלעדיך.
כתר מלכות- וְחָצַב וְחָקַק וְטִהַר וְזִקַּק.

.