רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים:

.

רדיו זמן השלום לשנת שבעים ואחת- עמודי התוכניות-  נוגנים, שרים ושירים:

OPENING MOOVE לג'אז בים התיכון השלישי.

.

ג'אז בים התיכון השלישי.

.

הדרך חזרה מג'אז בים התיכון השלישי – עמוד התוכנית- FAIRUZ.

הדרך חזרה מג'אז בים התיכון- HIKAYAT EL JDAD.

.

מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק ראשון- ELECTRO and ELECTRO DANCE.

מוסיקה גרמנית ואוסטרית- פרק שני-  CLASIC and CLASSA- היחידה השלמה.

רדיו זמן השלום- מוסיקה גרמנית ואוסטרית- CLASIC and OPERA – פרק ראשון.

רדיו זמן השלום-not just GERMEN and OSTRIECH- WALTZ- -היחידה השלמה.

MIDDLE EAST WOMEN- MICHAL’S ANGHAMI MISTERY TOUR.

רדיו זמן השלום- OPENING NINE.

רדיו זמן השלום- TOUR DE FRANCE..

רדיו זמן השלום- AL HA KEIF KEFAK..

רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- PARIS- BEIRUT- PARIS.

רדיו זמן השלום- חודש תשיעי-על הדרך- BON VOYAGE.

עמוד עריכת התוכנית, שירים, שרים ונוגנים.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT1

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT2

.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT3

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT4

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT5.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT6.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT7.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT8 1AND 2.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT9.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT10.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT11.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT12.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT13.

HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT14.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT 15,16,17.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT18.

רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-19 היחידה השלמה

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-20.

רדיו זמן השלום- שיר השבוע- HIKAYAT EL JDAD- PT-21.

.

השנה רוב מציאות השירים דרך- ANGHAMI.

.