רדיו זמן השלום לשנת שישים ושמונה לקוממיות העם היהודי בארצו.

רדיו זמן השלום לשנת שישים ושמונה לקוממיות העם היהודי בארצו.

.

.

עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.