רדיו זמן השלום- מוסיקה מאיסלנד, דנמרק, פינלנד ושבדיא- פרומו ראשון.

    .........

    רדיו זמן השלום- מוסיקה מאיסלנד, דנמרק, שבדיא ופינלנד.

    .