רדיו זמן השלום- מוסיקה מאיסלנד, דנמרק, פינלנד ושבדיא- פרומו ראשון.

.........

רדיו זמן השלום- מוסיקה מאיסלנד, דנמרק, שבדיא ופינלנד.

.