רדיו זמן השלום- מוסיקה צ'יליאנית, קובנית ומקסיקנית- היחידה השלמה.

רדיו זמן השלום- מוסיקה צ'יליאנית, קובנית ומקסיקנית-היחידה השלמה.

פרק ראשון. פרק שני.


הפרומואים:

רדיו זמן השלום- מוסיקה קובנית, צ'יליאנית ומקסיקנית- פרומו ראשון. רדיו זמן השלום- מוסיקה קובנית, צ'יליאנית ומקסיקנית- פרומו שני. רדיו זמן השלום- מוסיקה קובנית, צ'יליאנית ומקסיקנית- פרומו שלישי. צ'יליאנית , מקסיקנית וקובנית - פרומו רביעי. רדיו זמן השלום- מוסיקה קובנית, צ'יליאנית ומקסיקנית- פרומו חמישי.. רדיו זמן השלום- מוסיקה קובנית, צ'יליאנית ומקסיקנית- פרומו שישי. רדיו זמן השלום- מוסיקה קובנית, צ'יליאנית ומקסיקנית- פרומו שביעי. רדיו זמן השלום- מוסיקה צ'יליאנית, קובנית ומקסיקנית- פרומו שמיני. רדיו זמן השלום- מוסיקה צ'יליאנית, קובנית ומקסיקנית- פרומו תשיעי.

.