רדיו זמן השלום-נגנים עד שנת שנת שישים ושבע לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.