רדיו זמן השלום- תוכנית חודש רביעי חלק ראשון – שמואל- היחידה השלמה.

    דבר התוכנית- שרים ונוגנים:

    רדיו זמן השלום- שמואל- פרק ראשון ושני.

    התחלתי לערוך את ספר שמואל לפרשות.

    רדיו זמן השלום- שמואל- פרק שלישי.