רדיו זמן השלום- AL HA KEIF KEFAK..

רדיו זמן השלום- AL HA KEIF KEFAK..

בתוכנית הקראה מהשיר HAWEL TEFTEKIRNI של ABDEL HALIM HAFEZ..

.

.

נגן חודש תשיעי:

.