רדיו זמן השלום- east seventies- פרק ראשון.

רדיו זמן השלום- תוכנית החודש- EAST SEVENTIES.

המחשבה הראשונה היתה לעשות תוכנית המורכבת משלושה חלקים- SEVENTIES, JAZZ ו- מה נהיה. לאחר מסע קצר ב- YOUTUBE אני חושבת שיותר נכון לעשות SEVENTIES של כל ארצות מזרח ארופה ביחד עם המזרח התיכון. בעולם המוסיקה, לא היתה נראות ליוצרים בתחומים האלה בארצות שהגדירו עצמם כמערביות, כולל השולטים על רוח היצירה בישראל שהגדירו את ישראל כמדינה מערבית.

לכן, כל החודש אולי גם בחודש הבא , אם ירצה הבורא, אעסוק במוסיקת – ROCK PROG PHSYCHADELIC מארצות המזרח.. כמו שעשיתי עם ג'אז בים התיכון אעשה זאת כ- SEVENTIES בים התיכון.

Н.Губенко и В.Высоцкий на репетиции "Пугачева". Театр на Таганке, редкие кинокадры.

Н.Губенко и В.Высоцкий на репетиции "Пугачева". Театр на Таганке, редкие кинокадры.

.