רדיו זמן השלום- EASTSEVENTIES- על הדרך.

תוכניות על הדרך הן תוכניות של שירים שאני מוצאת ב- YOUTUBE ושלא כל כך מתאימות לנושא התוכנית. שאני עורכת באותה עת.

.

כידוע לכל בימי ראשית קוממיות העם היהודי בארץ ישראל, הגיעו לארץ ישראל יהודים מגלויות ארופאיות ומזרח תיכוניות. והיהודים חולקו לשתי קבוצות יהודים. אשכנזים ומזרחים שלתוך ההגדרה מזרחי נכנסו גם יהודים מגלויות אפריקה קווקז ובוכרה. די מהר הכריזו האשכנזים שבגלל שהם הגיעו מגלויות ארופאיות הם עליונים והיהודים שהגיעו מגלויות מזרחיות הוכרזו כנחותים.
לעניין כמובן היו השלכות כלכליות.
.
אחד המעניינים שהאשכנזים זיהו עצמם כחלק מזהותם את זהות העם של הגלות ממנה הם באו.
במקרה רגיל הדבר יכול עוד להיות מובן, כי כשאדם חי הרבה שנים בארץ הוא מאמץ את מנהגי המקום ומחובר למקום בו הוא ואבותיו גרו במשך אלפיים שנות גלות.
המקרה עם האשכנזים הוא מקרה שאינו רגיל, אנשים שהגדירו עצמם כתמיד פולנים היו בני אדם שהעם הפולני אמרו להם- RAUS ולעם הפולני היה חלק פעיל מאוד בקיום השואה וגם אחרי השואה יהודים שרצו לחזור לבתיהם, גורשו על ידי העם הפולני.
אותו הדבר עם יוצאי אוסטריא וגרמניה- יקים.
.
אני חושבת שבעת הזאת צריך לבחון את הדבר.
בעת שהבן של נעמי שמר כותב המנון לברלין אהובתי, יש את היכולת הרגשית לדבר על הדבר.
מי הם האשכנזים שאימצו את הזהות של האנשים שהרגו אותם בדרך אכזרית כל כך.
.
אני טוענת שהמוצא הגלותי היה ההבדל היחיד שיכלו האשכנזים להבדיל עצמם מהיהודים המזרחים ורק ההבדל הזה יכל לייצר את ההבדלה שטוענת שאשכנזים עליונים ומזרחים הם שווערצע חייעז.
הרצון שלהם בעליונות היה כל כך גדול שהם העדיפו להגדיר עצמם בזהות האנשים שרצחו את אבותיהם ואמהותיהם ולייצר את ההבדלה שתיתן להם את היכולת לעליין עצמם.
.
אני חושבת שזאת הסיבה שיעל שהגיעה לקיבוץ כבת גרעין לשרת בנחל בחרה לנקות בגינוני נימוסי יתר עד כדי כך שהיא היתה אוכלת לחם עם גבינה בסכין ומזלג. וזאת כדי להבדיל עצמה מבני ובנות הגרעין המזרחים. ברבות הימים יעל טענה שבעלה נפל לפשע והיה בכלא רק כי הוא גדל בקרב מזרחים.
.
בעת הזאת אני רואה את הדבר כנקמה יפה שהנקבה שחושבת שהיא עליונה בסתר ליבה, הורדה לחדר יחוד בבית האסורים ופתחה את רגליה לעיני המצלמות כדי שבעלה יפרוק את יצרו בתוכה כשלאחר מכן היא יצאה נוטפת זרע חזרה לביתה בצפון הישן של- TLV.
כידוע לכל בימי ראשית קוממיות העם היהודי בארץ ישראל, הגיעו לארץ ישראל יהודים מגלויות ארופאיות ומזרח תיכוניות. והיהודים חולקו לשתי קבוצות יהודים. אשכנזים ומזרחים שלתוך ההגדרה מזרחי נכנסו גם יהודים מגלויות אפריקה קווקז ובוכרה. די מהר הכריזו האשכנזים שבגלל שהם הגיעו מגלויות ארופאיות הם עליונים והיהודים שהגיעו מגלויות מזרחיות הוכרזו כנחותים.
לעניין כמובן היו השלכות כלכליות.
.
אחד המעניינים שהאשכנזים זיהו עצמם כחלק מזהותם את זהות העם של הגלות ממנה הם באו.
במקרה רגיל הדבר יכול עוד להיות מובן, כי כשאדם חי הרבה שנים בארץ הוא מאמץ את מנהגי המקום ומחובר למקום בו הוא ואבותיו גרו במשך אלפיים שנות גלות.
המקרה עם האשכנזים הוא מקרה שאינו רגיל, אנשים שהגדירו עצמם כתמיד פולנים היו בני אדם שהעם הפולני אמרו להם- RAUS ולעם הפולני היה חלק פעיל מאוד בקיום השואה וגם אחרי השואה יהודים שרצו לחזור לבתיהם, גורשו על ידי העם הפולני.
אותו הדבר עם יוצאי אוסטריא וגרמניה- יקים.
.
אני חושבת שבעת הזאת צריך לבחון את הדבר.
בעת שהבן של נעמי שמר כותב המנון לברלין אהובתי, יש את היכולת הרגשית לדבר על הדבר.
מי הם האשכנזים שאימצו את הזהות של האנשים שהרגו אותם בדרך אכזרית כל כך.
.
אני טוענת שהמוצא הגלותי היה ההבדל היחיד שיכלו האשכנזים להבדיל עצמם מהיהודים המזרחים ורק ההבדל הזה יכל לייצר את ההבדלה שטוענת שאשכנזים עליונים ומזרחים הם שווערצע חייעז.
הרצון שלהם בעליונות היה כל כך גדול שהם העדיפו להגדיר עצמם בזהות האנשים שרצחו את אבותיהם ואמהותיהם ולייצר את ההבדלה שתיתן להם את היכולת לעליין עצמם.
.
אני חושבת שזאת הסיבה שיעל שהגיעה לקיבוץ כבת גרעין לשרת בנחל בחרה לנקות בגינוני נימוסי יתר עד כדי כך שהיא היתה אוכלת לחם עם גבינה בסכין ומזלג. וזאת כדי להבדיל עצמה מבני ובנות הגרעין המזרחים. ברבות הימים יעל טענה שבעלה נפל לפשע והיה בכלא רק כי הוא גדל בקרב מזרחים.
.
בעת הזאת אני רואה את הדבר כנקמה יפה שהנקבה שחושבת שהיא עליונה בסתר ליבה, הורדה לחדר יחוד בבית האסורים ופתחה את רגליה לעיני המצלמות כדי שבעלה יפרוק את יצרו בתוכה כשלאחר מכן היא יצאה נוטפת זרע חזרה לביתה בצפון הישן של- TLV.

AL KAPONA-1.

AL KAPONA-2

.