רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-2.

רדיו זמן השלום- END OF THE YEAR- PT-2.

איך שאני רואה את הדבר אתם לא נסערים כמו שנסערתם כשקראתם את 1984 של ג’ורג’ אורוול. יש כוחות מסוג זה שפועלים עליכם. קרה לכם משהו שגורם לכם לקבל את הדבר בעת הזאת ושמאוד נסערתם ממנו כשקראתם את 1984 בעת שקדמה לזאת. בדיוק כמו תהליך הווזלין, מישהוא פימפם לכם וזלין בשנים האלה וכך חדר משהו זר לתודעתכם שמקבל שליטה מסוג זה שלא הייתם מקבלים לפני שלושים שנה והיום כן.

הזהות הגלותית שעדין יש לה השפעה על המעמד הסציואקונומי בישראל ושיוצרת נבדלות גלותית שיש לה קיימות גם במגרש הכלכלי מקיימת את עם ישראל במצב גלות, כמו עשירי המלחמה גם במגרש זה יש שיפעלו להעצמת ההפרדה הזאת כדי להפיק רווחים כלכליים.
מהרחוב דווח לי שהשנה קנו יותר מסכות נגד קורונה ממסכות פורים.
במבחן הזמן ברור שהיצירה המערבית בישראל היא זנב ליצירה באמריקה ואנגליא.לא נכון ליהודים שחזרו לאדמה הזאת שהם גלו ממנה להיות זנב לזנבות האשכנזים.
אני טוענת שהמרחק שניתן לראות את המגדל גדול יותר מהראות שרואים מהמגדל.

.

.

.