רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-13.

  רדיו זמן השלום- HIKAYAT EL JDAD- שיר השבוע- PT-13.

  .

  את היחידה השלמה עטפתי עם YOLLA KHALIFE and HOURIA AICHI.

  .

  .

  .

  ברור לכל שאדם שהולך לזונה מעיד על עצמו שהוא אפס עם שווי שוק נמוך כמו שאומרים, שאין אשה שמוכנה לעשות איתו אהבת חינם.

  .

  ברור לכל שאדם שאונס אישה מעיד על עצמו את אותו הדבר שמעיד על עצמו צרכן הזנות. אין אשה שתגיד לו- כן.

  .

  לכל מאן דיכפין.

  .

  אמצעי מניעה.

  ותדעו לכם סער וגל, האמהות שלכם הצהירו שיש להן "אנטיגוניזם" כלפיכם לנוכח הדמיון שלכם לאבותכם שאתם משך לזרעו ולא לזרעה.

  .

  .

  עשיתי REMIX לשני ה- RIMIXIM ואיחוד שניהם ליחידה אחת.

  .

  זונה שצורכת סמים, צורכת אותם כי זאת הדרך שלה לברוח מאימת מציאות יומה. מאוד קשה לגמול אשה במצב כזה. אין לה לאן לברוח.

  .

  .

   

  .

  .

  .