רדיו זמן השלום- SOUTHSEVENTIES- פרומו שני-BOLIVIA.

.

.

ת’שמעו סיפור,

כשאני הייתי בהאחזות מפקדת ההאחזות היתה המ.פ לגברים הראשונה בצבא.

והיא היתה ככה משחקת אותה קרבית וכשהיא הייתה יוצאת למסעות עם הבנים או לפעילות שטח ואנחנו הבנות היינו נשארות בהאחזות ורק סיגי עקרי הלכה למסעות עם הבנים…

וזה מה שהיינו רואים ביום, אשה עם חזות גברית שהקפידה לחבוש כובע גברי, לנעול נעליים גבריות וללבוש מדי ב’ גבריים..

יום אחד באה אלי סיגי ובקשה להחליף אותי בעבודת הדיר כשיצאתי לחופשת סוף שבוע הביתה, ולימדתי אותה איך להאכיל את הכבשים ולזהות כבשים שלא נקלטו להריון, כבשה שלא נקלטה להרין היא כבשה דורשת.

כדי לזהות כבשה שלא נקלטה להריון שמים את האיל במכלאה של הכבשים והכבשים שהוא עולה עליהן, הן כבשים דורשות שלא נקלטו להריון.

זה די מעניין שסיגי לא בקשה ללמוד את מלאכת רעיית הצאן.. לא יצאנו ביחד למרעה

ומה הקטע..

בלילה בלילה היה ניתן לראות איך ראול היה נכנס לחדר של סיגי עקרי… כך היה ניתן לזהות שסיגי דורשת

מחסן 80…  מחנה 80…

i will not go prefer a feast of friends to the giant family- jim morrison.

זאת היתה דרכו של ג'ים מוריסון לאמר שהוא לא רוצה להיות חבר קיבוץ.

.

.