רדיו זמן השלום- Ukraina- seconed step.

.

.רדיו זמן השלום- Ukraina- seconed step.

בתוכנית first step נאומים של בגין, סאדאת, מרטין לות'ר קינג, יצחק רבין, צ'ה גווארה ושירה של-  hugh masakela .

.