רדיו זמן השלום- ukraina-third step.

מבחינת השרשה ונטיעות, הדור של ילדי העולים ממדינות חבר העמים בשנות התשעים שנולדו בארץ להורים עולים , הוא דור מקביל לדורי.

גם לי כבת לעולים יש את הקשר המוסיקלי עם הארצות בהן גלו אבי ואימי.

את הקשר של הדור הראשון שנולד בארץ לעולי מדינות חבר העמים עם הארצות שהוריהם גלו בהן ניתן לראות. גם אלה שנולדו בארץ מדברים עדין את השפה הרוסית ושומעים מוסיקה ברוסית, האינטרנט ואפשרות שימור הקשר וגם בגלל השלום עם ארצות אלה, הוליד דור שנולד בארץ שחי בסוג של בועה גלותית שניתן להמשיל אותה לבועת עיירת הפיתוח של ה- 70' וה 80' ו"שכונות דרומיות.." מבחינת נבדלות של קבוצות בני אדם ביחס ל…

ניתן לראות סוג של אמריקניזציא בקרב הדור הראשון שיש שמייחסים לה השרשה… שזאת עדות לחיבור שלהם עם הארץ החדשה ונטישת דרך הגלות..

.