שהשופט פושע הגנב זכאי.

  תראה,

  שהשופט פושע ברור שהוא לא יכול להרשיע את הגנב. שאתה מקבל שר שופטים פושע אתה מצדיק את הגנב שגנב מכספי המיסים ששילמת. אתה מאשר שפושע ישפוט אותך ואת החוטאים לך. יש מצב שכדי לנקום בי על דברי ישלח ההומו גנב שניתן לזכותו בעת הזאת לנוכח האישור שאישרו ישראל את הפושע כשופט בארץ בה אני חיה בעת הזאת. שאלה חוקי המדינה השולטת עליה. כמו בגלות שחוקי המדינה לעתים  סותרים את תורת ישראל. סבי לא בחר להנהגה המצרית כשגלה במצרים. גם אני לא בוחרת להנהגה של הארץ בה אני חיה.

  איש השוכב את זכר משכבי אשה הוא פושע על פי תורת ישראל, והוא מהפושעים המסוכנים ביותר לישראל אם הדין שלו- דין מוות.

  אני טוענת שבעת הזאת המצב הוא יותר פריצת ישראל מפריצת ירושלים.

  אגב,

  תחשוב על כך ש- "המוקד" של קבלן כח האדם הוא ששולט על אישורי הכניסה לבתי החולים יש מצב שבית החולים אישר כניסה והמוקד לא אישר לאחר שבית החולים אישר. זה מאוד מסוכן שהשומר של בית החולים אינו עובד של בית החולים. מבחינת העובד הוא עושה מה שמשלם שכרו אומר לו לעשות כפי שקבלן כח האדם הגדיר את תפקידו. זה מסוכן שהשומר של מוסדות המדינה/העם אינו עובד שמקבל את שכרו מהעם.

  .

  אגב, גם עובדי מועדפת עובדים דרך קבלן כח אדם. זאת אומרת שבינו מבנק בינלאומי ומפז משלם לקבלן כח אדם יותר משכר מינימום וקבלן כח האדם משלם לו שכר מינימום. לאחר תום המועדפת, מקופת האוצר/מכספי הורי החיל, משלמים מענק לחייל. כך שמי שמקבל מענקים מהעם הם אנשים כמו ניר גלבוע/סוחר בבני אדם בן יורם גלבוע מפקד הנח"ל שפוטר מתפקידו לאחר שחיל בפיקודו נטש את עמדת השמירה.

  מועדפת שנת שבעים ושתים. (2020 לפי הספורות הנוצריות).

  .