תהלים לפרשת יַעֲקֹ֔ב וְעֵשָׂ֖ו ופרשת יעקב ועשו- לימודי שנת שבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארצו.